Postovani, Imam stan od 39 m2 u vlasnistvu koji sam stekao ugovorom o poklonu od strane oca za vreme braka. Stan je uknjizen na moje ime. Sada prodajem predmetni stan i kupujem stan vece kvadrature od 60 m2 koji je iste cene kao i prethodni stan. Supruga nema u svom vlasnistvu nikakvu nekretninu. Hteli bi da podelimo vlasnistvo pola pola. Da li u tom slucaju placam porez na kapitalnu dobit od 10 % na razliku dva stana tj. pola sume ili sam oslobodjen tog poreza. Kako sam razumeo, supruga je oslobodjenja poreza na apsolutna prava a ja bih platio porez na apsolutna prava 2,5% na pola stana tj.30 m2.

Poštovani,

Što se tiče poreza na prenos apsolutnih prava Vaša supruga bi, s obzirom na to da ranije nije imala u svom vlasništvu stan na teritoriji Republike Srbije, imala pravo na poresko oslobođenje za svoju polovinu nepokretnosti tj za 30 m². Vi nećete imati prava na ovo oslobođenje s obzirom na to da ste prethodno već posedovali stan. Što se poreza na kapitalnu dobit tiče članom 79. Zakona o porezima na dohodak građana propisano je da Obveznik koji sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uloži u rešavanje svog stambenog pitanja I stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, oslobađa se poreza na ostvareni kapitalni dobitak. Dakle jedini porez koji biste bili dužni da platite u navedenoj situaciji, jeste porez za prenos aposolutnih prava za vašu polovinu stana.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono