Moja majka je vlasnik stana od 50m2 a ja (njen sin) sam vlasnik stana od 32m2. Usled prosirenja porodice, majka i ja smo se dogovorili da menjamo stanove. Ako bismo sklopili ugovore o poklonima, dali bismo na taj nacin izbegli placanje poreza? Generalno, pitanje glasi kako izbeci placanje poreza, posto se radi o cistoj zameni nekretnina. Unapred hvala,

Poštovani,

Prema odredbama Zakona o porezima na imovinu čl. 21. st 1. tačka 1. poklonoprimac prvog naslednog reda oslobađa se plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava. Dakle vi ne biste platili porez na poklon za nepokretnost koju bi Vam poklonila majka. Međutim kako se Vaša majka u odnosu na Vas nalazi u drugom naslednom redu ( a u skladu sa članom 9. Zakona o nasleđivanju) ona bi bila u obavezi da plati porez na poklon za nepokretnost koju biste vi njoj poklonili I to po poreskoj stopi od 1,5% od poreske osnovice koju čini tržišna vrednost nepokretnosti koja je predmet poklona. Ukoliko biste zaključili ugovor o razmeni nepokretnosti i Vi I Vaša majka biste bili u obavezi da platire porez na prenos apsolutnih prava za nepokretnosti koje prenosite.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono