Zaštita ličnih podataka zaposlenih

Preuzmi: Zakon o radu

 

Gradsko saobraćajno preduzeće ovih dana isplaćuje, po pravosnažnim presudama, naknade nematerijalne štete pojedinim radnicima koji su otpušteni iz neopravdanih razloga davne 1997. godine.

Jedan od razloga zbog kojih je presuđeno u korist radnika je i činjenica da su fotografije radnika neovlašćeno uzimane iz kadrovskih dosijea, umnožavane i deljene sa ciljem da se spreči ulaz otpuštenih radnika u krug preduzeća.

I danas važeći Zakon o radu u članu 83 predvida zaštitu ličnih podataka i to na sledeći način:

Zaposleni ima pravo uvida u dokumente koji sadrže lične podatke koji se čuvaju kod poslodavca i pravo da zahteva brisanje podataka koji nisu od neposrednog značaja za poslove koje obavlja, kao i ispravljanje netačnih podataka.

Lični podaci koji se odnose na zaposlenog ne mogu da budu dostupni trećem licu‚ osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom ili ako je to potrebno radi dokazivanja prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi sa radom.

Lične podatke zaposlenih može da prikuplja, obrađuje‚ koristi i dostavlja trećim licima samo zaposleni koga je ovlastio direktor.

Ukoliko dođe do povrede gore navedenih prava‚ zaposleni ima pravo da traži‚ po pravilima obligacionog prava‚ i na naknadu štete‚ i to zbog povrede prava ličnosti.

Ukoliko su javno u medijima objavljeni podaci‚ uz kršenje nekih od prava‚ zaposleni ima‚ prema stavovima sudske prakse‚ pravo na duplo veći novčani iznos naknade štete od uobičajenog.

 

Lični podaci koji se odnose na zaposlenog ne mogu da budu dostupni trećem licu‚ osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom, ili ako je to potrebno radi dokazivanja prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi sa radom

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office