Višak zaposlenih

Autor: advokat Predrag T. Savić

Preuzmi: Zakon o radu


Kad nastaje obaveza poslodavca da‚ usled ekonomskih, tehnoloških ili organizacionih problema, donese program rešavanja viška zaposlenih?

U odredbi iz člana 153 Zakona o radu propisano je da:

„Poslodavac je dužan da donese program rešavanja viška zaposlenih (u daljem tekstu: program), ako utvrdi da će zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena u okviru perioda od 30 dana doći do prestanka potrebe za radom zaposlenih na neodređeno vreme‚ i to za najmanje:

1. deset zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu više od 20, a manje od 100 zaposlenih na neodređeno vreme;

2. deset odsto zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu najmanje 100, a najviše 300 zaposlenih na neodređeno vreme;

3. 30 zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu više od 300 zaposlenih na neodređeno vreme.

Program je dužan da donese i poslodavac koji utvrdi da će doći do prestanka potrebe za radom najmanje 20 zaposlenih u okviru perioda od 90 dana‚ bez obzira na ukupan broj zaposlenih.”

Poslodavac je dužan da‚ pre donošenja programa, u saradnji sa reprezentativnim sindikatom i republičkom organizacijom nadležnom za zapošljavanje‚ preduzme odgovarajuće mere za novo zapošljavanje viška zaposlenih.

U članu 155 Zakona o radu propisano je da program sadrži:

1. razloge prestanka potrebe za radom zaposlenih;

2. ukupan broj zaposlenih kod poslodavca;

3.  broj‚ kvalifikacionu strukturu, godine starosti i staž osiguranja zaposlenih koji su višak i poslove koje obavljaju;

4. kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih;

5. mere za zapošljavanje: premeštaj na druge poslove, rad kod drugog poslodavca, prekvalifikacija ili dokvalifikacija, nepuno radno vreme‚ ali ne kraće od polovine punog radnog vremena i druge mere;

6. sredstva za rešavanje socijalno-ekonomskog položaja viška zaposlenih;

7. rok u kome će biti otkazan ugovor o radu. Poslodavac je dužan da predlog programa dostavi sindikatu i republičkoj organizaciji za zapošljavanje, najkasnije osam dana od dana utvrđivanja predloga programa, radi davanja mišljenja. Sindikat je dužan da dostavi mišljenje na predlog programa u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga.

Program donosi upravni odbor poslodavca, direktor ili preduzetnik.

Kriterijum za utvrdivanje viška zaposlenih ne može da bude odsustvovanje zaposlenog sa rada zbog privremene sprečenosti za rad‚ trudnoće, porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta.

Poslodavac je dužan da‚ pre otkaza ugovora o radu‚ zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu. Otpremnina ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku godinu rada za prvih deset godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu godinu rada u radnom odnosu.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office