Ugovor o radu kod kuće

Autor: advokat Predrag T. Savić

Preuzmi: Zakon o radu

 

Radni odnos može da se zasnuje za obavljanje poslova van prostorija poslodavca, odnosno kod kuće. Ovo je odredba iz člana 42 Zakona o radu‚ koju poznaju sva savremena radna zakonodavstva.

Ugovor o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca, odnosno kod kuće‚ mora da sadrži sve elemente kao i svaki drugi ugovor o radu. Pomenuti ugovor posebno mora da sadrži i sledeće odredbe:

1) trajanje radnog vremena prema normativima rada;

2) vrstu poslova i način organizovanja rada;

3) uslove rada i način vršenja nadzora nad radom zaposlenog;

4) visinu zarade za obavljeni rad i rokove isplate;

5) korišćenje i upotrebu sredstava za rad zaposlenog i naknadu za njihovu upotrebu;

6) naknadu drugih troškova rada i način njihovog utvrđivanja;

7) druga prava i obaveze.

Rad van prostorija poslodavca, odnosno kod kuće‚ zaposleni obavlja sam ili sa članovima svoje uže porodice, u ime i za račun poslodavca. Članovima uže porodice smatraju se bračni drug i deca‚ roditelji‚ braća i sestre zaposlenog ili njegovog bračnog druga.

Poslodavac može da ugovori poslove van svojih prostorija koji nisu opasni ili štetni po zdravlje zaposlenog i drugih lica i ne ugrožavaju životnu sredinu (član 44 Zakona o radu).

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office