Prava zaposlenih kod promene poslodavca

Autor: advokat Predrag T. Savić

Preuzmi: Zakon o radu

 

U slučaju statusne promene, odnosno promene poslodavca‚ u skladu sa Zakonom o radu‚ poslodavac sledbenik preuzima od poslodavca prethodnika opšti akt i sve ugovore o radu koji važe na dan promene poslodavca.

Ovo je predviđeno u članu 148 Zakona o radu‚ s tim što je već u sledećem članu istog zakona propisano sledeće: „Poslodavac prethodnik dužan je da poslodavca sledbenika potpuno i istinito obavesti o pravima i obavezama iz opšteg akta i ugovora o radu koji se prenose“.

Zakonom o radu utvrđena je obaveza poslodavca prethodnika da o prenošenju ugovora o radu na poslodavca sledbenika pismenim putem obavesti zaposlene čiji se ugovor o radu prenosi.

Ako zaposleni odbije prenos ugovora o radu ili se ne izjasni u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja obaveštenja, prema pomenutom Zakonu‚ poslodavac prethodnik može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

U članu 150 Zakona o radu propisano je:

„Poslodavac sledbenik dužan je da primenjuje opšti akt poslodavca prethodnika najmanje godinu dana od dana promene poslodavca, osim ako pre isteka tog roka:

1. istekne vreme na koje je zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca prethodnika;

2. kod poslodavca sledbenika bude zaključen novi kolektivni ugovor.“

Poslodavac prethodnik i poslodavac sledbenik dužni su da najmanje 15 dana pre promene poslodavca obaveste reprezentativni sindikat kod poslodavca o:

1. datumu ili predloženom datumu promene poslodavca;

2. razlozima za promenu poslodavca;

3. pravnim, ekonomskim i socijalnim posledicama promene poslodavca na položaj zaposlenih i merama za njihovo ublažavanje.

Poslodavac prethodnik i poslodavac sledbenik dužni su da‚ najmanje 15 dana pre promene poslodavca, u saradnji sa reprezentativnim sindikatom kod poslodavca, preduzmu mere u cilju ublažavanja eventualnih socijalno-ekonomskih posledica koje usled promene poslodavca mogu nastati u odnosu na položaj zaposlenih.

Ako kod poslodavca ne postoji reprezentativni sindikat‚ zaposleni imaju pravo da budu neposredno obavešteni o preduzetim merama.

Gore pomenuta pravna pravila primenjuju se i u slučaju promene vlasništva nad kapitalom privrednog društva ili drugog pravnog lica.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office