Spisak pošta – Restitucija

Preuzmi dokument:  u word formatu

                                   u pdf formatu

Zahtev za restituciju se  podnosi  preko  šaltera  pošta  čiji   spisak  mozete preuzeti.

Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija” – Pošta će u poštama obuhvaćenim spiskom obrazovati poseban šalter za prijem zahteva.

Zahtev koji je predat  na šalteru pošte  smatra se da je predat Agenciji  za restituciju

Pošta će izdati potvrdu o prijemu zahteva.

Ukoliko  u  zahtev  nisu  uneti  svi  obavezni  podaci,   ili  uz  zahtev  nisu priloženi svi obavezni dokazi propisani Zakonom, ovlašćeni službenik pošte,  obučen za prijem zahteva, ukazaće podnosiocu zahteva koje podatke treba da unese u zahtev, odnosno koje dokaze treba da priloži uz zahtev.

Ukoliko zahtev ne sadrži sve podatke, odnosno ukoliko nisu priloženi svi dokazi, a podnosilac zahteva ostaje pri tome da takav zahtev preda, to će biti naznačeno na potvrdi o prijemu zahteva.

Zahtev sa dokumentacijom, pošta će dostavljati nadležnoj područnoj jedinici Agencije.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office