RTV Pretplata

Autor: Advokat Predrag T. Savić


Potraživanja po osnovu RTV pretplate, a čiji je poverilac Radio-difuzna ustanova „Radio-televizija Srbije” i koja se dostavljaju uz račune za utrošenu električnu energiju, zastarevaju u roku od godinu dana. Ovaj rok je utvrđen na osnovu primene odredbi iz člana 378. Zakona o obligacionim odnosima.

Zastarevaju za jednu godinu:

1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika;

3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;

4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

Zastarelošću prestaje pravo poverioca da zahteva ispunjenje obaveze. Zastarelost nastupa kad protekne zakonom određeno vreme (u ovom slučaju od jedne godine), u kome je poverilac mogao zahtevati ispunjenje obaveze. Zakonodavac je predvideo da zastarelost nastupa kad istekne poslednji dan zakonom određenog vremena.

Napominjemo da se sud ne može obazirati na zastarelost po službenoj dužnosti i neophodno je da se dužnik na nju pozove, i to u slučaju tužbe, čini kroz prigovor zastarelosti. Zastarelost počinje teći prvog dana posle dana kad je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano. Kada se istakne opravdani prigovor zastarelosti, sud mora da tužbeni zahtev odbije kao neosnovan.

Ako dužnik ispuni zastarelu obavezu, nema pravo zahtevati da mu se vrati ono što je dao, čak i ako nije znao da je obaveza zastarela.

Napominjemo da Ustavni sud još nije doneo konačnu odluku povodom inicijativa da se oceni ustavnost i zakonitost odluke da se RTV pretplata naplaćuje uz brojila za struju.User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office