Zbirka isprava

Zbirka isprava sadrži isprave ( ugovori, sudske i druge odluke), sređene hronološkim redom, na osnovu kojih je izvršen upis u glavnu knjigu i služi kao sredstvo za eventualnu kontrolu ispravnosti izvršenog upisa u glavnu knjigu u koju se upisuje samo pravni osnov sticanja nepokretnosti.

Primer:

U glavnoj knjizi stoji upis: Uknjižuje se pravo svojine na nepokretnostima iz A lista u korist Miloša Miloševića na osnovu ugovora zaključenog sa Perom Perićem, Ov br. 312/ 1987.

Sam ugovor na osnovu koga se Miloš Milošević uknjižio nalazi se u Zbirci isprava.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office