Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad

Autor: Ivana Cucić

Preuzmi: Zakon o radu

 

Odlučivanje o predlogu za izvršenje, na osnovu po kojoj je poslodavac dužan da zaposlenog vrati na rad ili da ga rasporedi na odgovarajuće radno mesto, mesno je nadležan sud na čijem se području nalazi sedište poslodavca.

Sud koji je nadležan određuje se u odnosu na mesto sedišta poslodavca.

Rok za podnošenje predloga za izvršenje je 30 dana od dana kada je zaposleni (izvršni poverilac) stekao pravo da predlog podnese. To je dan kada je izvršna isprava dobila svojstvo izvršnosti.

Protekom roka zaposleni (izvršni poverilac) više ne može da traži sudsko ostvarivanje njegovih prava utvrđenih u izvršnoj ispravi.

Prilikom vraćanja zaposlenog na rad može se zahtevati i naknada izgubljenje zarade pod uslovom da postoji predlog za izvršenje i da je pokrenut izvršni postupak. Ukoliko dođe do proteka roka prestaje i pravo da se traži dosuda naknade u izvršnom postupku.

Ovim, međutim, ne prestaje pravo zaposlenog da u drugom sudskom postupku zahteva naknadu koja bi mu pripala po pravilima obligacionog odnosno radnog prava.

Rešenje na osnovu izvršne isprave po kojoj je poslodavac dužan da zaposlenog vrati na rad ili ga rasporedi na odgovarajuće radno mesto sporovodi se izricanjem novčane kazne poslodavcu i odgovornom licu i ona se ponavlja sve dok poslodavac i odgovorno lice ne ispune svoju obavezu.

Zaposleni koji je podneo predlog da bude vraćen na rad, može predložiti da sud donese rešenje kojim će odrediti da mu poslodavac isplati na ime zarade mesečne iznose dospele od pravosnažnosti presude do ponovnog vraćanja na rad.

Visina mesečne naknade utvrđuje se u iznosu koji bi ostvario zaposleni da je bio na radu (retrkoaktivno isplaćuju se zaposlenom sve plate koje je tokom i zbog spora propustio da dobije).

Predlog za naknadu zarade zaposleni može podneti posebnim predlogom sve do okončanja izvršnog postupka.

Pravo na naknadu zarade ne pripada onom zaposlenom koji traži da se „rasporedi na odgovarajuće radno mesto“ jer se pretpostavlja da on radi i da ostvaruje zaradu iz radnog odnosa.

Sporvođenje izvršenja po osnovu rešenje za naknadu zarade se sprovodi zasebno u odnosu na tok sprovođenja izvršenja radi vaćanja na rad.

Poslodavac je ovlašćen da sudu predloži da stavi van snage rešenje kojim je usvojeno i naloženo plaćanje naknade izgubljene zarade.

Rešenjem kojim je samo delimično usvojen zahtev ili sasvim odbijen, zaposleni se upućuje da svoje pravo ostvaruje u odgovarajućem sudskom postupku.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office