Privredna društva

  Preuzmi: Zakon o privrednim društvima

1.Pojam i pravne forme privrednih društava

 

Privredno društvo je pravno lice koje osnivaju osnivačkim aktom pravna i/ili fizička lica radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti.

Pravne forme privrednih društava u smislu ovog zakona su ortačko društvo, komanditno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo.

Najzastupljanija pravna forma privrednog društva kod nas je društvo sa ograničenom odgovornošću pa će o njoj najviše biti reči.

 

2.Vreme trajanja privrednog društva

Privredno društvo osniva se na neodređeno vreme, ako u osnivačkom aktu nije određeno da društvo traje do određenog vremena, nastupanja određenog događaja ili postizanja određenog cilja.


3.Delatnost privrednog društva

Privredno društvo može obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti.

Za određene delatnosti zakonom je propisano da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, dok u drugim slučajevima posebnim zakonom je propisano da za obavljanje određene delatnosti potrebna određena pravna forma privrednog društva, i ne mogu se obavljati u drugoj pravnoj formi društva.

 

4. Osnivanje privrednih društava

Privredna društva osnivaju se osnivačkim aktom koji ima formu ugovora o osnivanju ako ga osniva više osnivača ili odluke o osnivanju ako ga osniva jedan osnivač.

Lica koja osnivaju privredno društvo su osnivači društva. Svi osnivači privrednog društva potpisuju osnivački akt.

Potpisi osnivača na osnivačkom aktu privrednog društva overavaju se kod nadležnog organa (opština ili sud) .

Osnivački akt privrednog društva ima sadržinu utvrđenu ovim zakonom za tu pravnu formu privrednog društva.

Pored osnivačkog akta, može postojati i ugovor ortaka društva (ortačko i komanditno društvo), ugovor članova društva (društvo s ograničenom odgovornošću) i statut (akcionarsko društvo)

Osnivači i lica koja posle osnivanja pristupe ortačkom društvu su ortaci, komanditnom društvu – ortaci odnosno komplementari i komanditori, društvu s ograničenom odgovornošću – članovi društva, a akcionarskom društvu -akcionari.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office