Nasilje u porodici (194 KZ)

Autor: Milica Mitrović, stručni saradnik Osnovnog suda u Beogradu

 

Povezane teme

 

Ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnom ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice smatra se da je izvršio osnovni oblik  ovog krivičnog dela protiv braka i porodice.

Što znači da je delo izvršeno ako neko ugrozi spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje nekog od članova svoje porodice i to dovoljno je da je nasilnik izvršio samo jednom neku od radnji nasilja, pretnje, drskosti ili bezobzirnosti. Izvršilac je bilo ko od članova porodice, zakon ih ne precizira, ali trebalo bi smatrati da se tu ubrajaju supružnici, njihova deca, preci supružnika u pravoj liniji krvnog srodstva, vanbračni partneri i njihova deca, usvojilac i usvojenik, hranilac i hranjenik, kao i braća, sestre, njihovi supružnici i deca, bivši supružnici i njihova deca i roditelji bivših supružnika, ali uslov je da žive sa žrtvom u zajedničkom domaćinstvu. Ali i lica koja imaju zajedničko dete ili dete koje je na putu da bude rođeno, iako ta lica nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu.

Kazna predviđena za osnovni oblika je kazna zatvora od 3 meseca do 3 godine.

Kao oblik vinosti da bi neko bio odgovoran za svoje nasilne postupke potreban je umišljaj što bi podrazumevalo da nasilnik je uvek svestan svog drskog, bezobzirnog i nasilnog ponašanja i da hoće( ima volju ) da izvrši takvu radnju.

Teži oblik nasilja u porodice se javlja kad je izvršilac prilikom izvršenja ovog krivičnog dela koristio oružje, opasno oruđe ili sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši na primer alat, metalnu šipku ili drvenu pa čak i klompu, nož, sekiru, oružje, štap, kolac, veći kamen, vile , ašov, sablju. Izvršilac će se u ovom slučaju kazniti kaznom od šest meseci do pet godina zatvora.

Još teži oblik ovog krivičnog dela postoji ukoliko je žrtvi nanesena jednom ili više puta

1. teška telesna povreda pod kojom se podrazumeva da je prilikom napada žrtvi doveden u opasnost život ili uništen,trajno i znatno oštećen ili oslabljen neki važan neki važan deo tela ili neki važan organ, ako je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad, ako je žrtvi trajno i teško narušeno zdravlje i ako je nastala unakaženost. Međutim postoji ovaj oblik krivičnog dela kada je neko teško telesno povređen ali mu nije bio doveden u opasnost život. Ako je povređen neki važan deo tela ili neki važan organ oštećen, a ne uništen, ili oslabljen ili trajno ali ne znatno ili znatno ali ne trajno ili je i trajno i znatno oštećen ili oslabljen neki manje važan deo tela ili organ, ako je prouzrokovana privremena, a ne trajna nesposobnost za rad, ako je zdravlje povređenog narušeno trajno ali ne znatno ili znatno ali ne trajno, kao i ako je došlo do narušenog izgleda povređenog, ali ne u toj meri da predstavlja unakaženost

2. trajno i teško narušeno zdravlja ili je delo učinjeno prema maloletnom licu

Kazna za ovaj oblik krivičnog dela je zatvor od 2 do 10 godina

Najteži oblik ovog krivičnog dela postoji ako nastupi smrt napadnutog lica i u tom slučaju će se izreći kazna zatvora od 3 do 15 godina.

Ukoliko okrivljeni prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud izrekao kazniće se novčanom kaznom i kaznom zatvora od 3 meseca do 3 godine.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office