Alkohol “briše” osiguranje

Autor: Predrag Savić, advokat


Pred nadležnim sudovima osiguravajuće organizaeije sve češće podnose tužbe za naplatu regresa protiv građana odgovornih za materijalnu i nematerijalnu štetu prouzrokovanu upotrebom motornih vozila. U mnogim slučajevima ove regresne tužbe nisu opravdane, jer nisu zasnovane na zakonu i uslovima osiguranja vozila koji čine sastavni deo ugovora o osiguranju.

Zakonom je propisano da organizacija za osiguranje ima pravo regresa od lica koje je pričinilo štetu upravljajući ili koristeći motorno vozilo, kad za to nije imalo ovlašćenje. Tada organizacija za osiguranje koja nadoknadi štetu trećem licu, stupa u prava oštećenih lica prema licu koje je odgovorno za štetu, i to za isplaćeni iznos naknade štete,  kamatu i troškove.

Pod “neovlašćenim licem” smatra se lice koje je:

  • upravljalo motornim vozilom bez vozačke dozvole; lice koje je upravljalo motornim vozilom bez odobrenja sopstvenika, odnosno korisnika motornog vozila;
  • lice koje je na protivpravan način doslo do državnog motornog vozlla;
  • lice koje je upravljalo motornim vozilom bez propisane dozvole za određenu vrstu vozila, kao i lice kome je oduzeta vozačka dozvola iIi mu je izrečena mera bezbednosti, odnosno zaštitna mera upravljanja motornim vozilom, osim u slučaju upravljanja vozilom za vreme obuke za sticanje vozačke dozvole po zakonskim propisima za takvu vrstu vozila.

Vozač koji kod sebe trenutno nema vozačku dozvolu ili ju je izgubio, ili joj je istekla važnost, ne može se smatrati neovlašćenim vozačem i prema njemu se ne može isticati regresni zahtev.

Po osnovu ugovora o osiguranju, osiguravajuće društvo ima pravo na naknadu štete, ako je vozač pod uticajem alkohola, droge, ili drugih narkotika izazvao saobraćajni udes.

Smatra se da je vozač pod uticajem alkohola, ako ima više od 0,5 promla alkohola u litri krvi. Ako je vozaču to osnovno zanimanje, ne sme uopšte da ima alkohola u krvi dok vozi za potrebe svoje firme. Regres je moguć i kada vozač posle saobraćajne nezgode izbegne ili odbije da se podvrgne ispitivanju alkoholisanosti. Pri tom, pretpostavlja se, i to po osnovu obostrano potpisanih uslova uz ugovor za osiguranje, da je vozač pod dejstvom alkohola ili narkotika ako samovoljno napusti mesto nezgode, to jest izbegne testiranje.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office