Evidencija i obustava zarade

Autor: advokat Predrag T. Savić

Preuzmi: Zakon o radu


Poslodavac je dužan da vodi mesečnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade za svakog zaposlenog.

U skladu sa članom 122 Zakona o radu‚ evidencija sadrži podatke o zaradi‚ zaradi po odbitku poreza i doprinosa na zarade i odbicima   od   zarade‚   za svakog zaposlenog.

Evidencija mora da bude pedantno popunjena‚ što znači da ne može da sadrži nepopunjena i brisana mesta‚ kao ni naknadno upisane podatke.

Prema odredbama pomenutog Zakona‚ evidenciju overava direktor preduzeća ili preduzetnik, a može biti overena i od strane zaposlenog, ovlašćenog da obavlja ovaj posao.

Evidencija mora biti potpisana od strane zaposlenog kome je izvršena isplata zarade‚ odnosno naknada zarade.

Zakonodavac propisuje i obavezu zaštite zarada‚ koja se ogleda u odredbi iz člana 123 Zakona u radu:

„Poslodavac može novčano potraživanje prema zaposlenom naplatiti obustavljanjem od njegove zarade samo na osnovu pravnosnažne odluke suda‚ u slučajevima utvrđenim zakonom ili uz pristanak zaposlenog.

Na osnovu pravnosnažne odluke suda i u slučajevima utvrđenim zakonom poslodavac može zaposlenom da obustavi od zarade najviše do jedne trećine zarade‚ odnosno naknade zarade‚ ako zakonom nije drugačije određeno.”

U drugim propisima koji regulišu izvršni postupak ostavljena je mogućnost da prinudnim putem bude izvršena naplata potraživanja prema zaposlenom i obustavom do 70 odsto njegove zarade

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office