Izuzeće sudije (40-45 ZKP)


Dešava se da stranke u postupku žele da izuzmu sudiju koji sudi u njihovom predmetu, te da umesto njega odluku donese drugi sudija. Zakonodavac (članovima 40-45 ZKP) predviđa u kojim slučajevima će docći do obaveznog izuzimanja sudije.

Prva od situacija kada ce doci do izuzimanja sudije je situacija kada sudija u vezi krivicnog dela kojim je ostecen.

Sudija nece moci da sudi ako mu je okrivljeni ili njegov branilac , kao I tuzilac, osteceni, njihov zakonski zastupnik ili punomocnikbracni drug ili srodnik po krvi u pravoj liniji ili srodnik u pobocnoj liniji do cetvrtog stepena, odnosno u tazbinskom srodstvu do drugog stepena.

Sudija nece moci da sudi ni ukoliko je okrivljenim, njegovim braniocem, tuziocem u odnosu starateljstva, hraniteljstva ili je izmedju njih uspostavljen odnos adopcije, tj. Usvojenja.

Ukoliko je sudija u istom predmetu vec vrsio istrazne radnje, ucestvovao kao tuzilac, branilac, zakonski zastupnik, punomocnik ostecenog, odnosno tuzioca, ili je ispitan kao svedok ili vestak, takodje nece moci da donese presudu u pogledu te krivicnopravne stvari.

Pored ovih pravila, usled kojih ce sudija svakako biti iskljucen, zakonodavac je postavio odredbu kojom postoji mogucnost da se zahteva izuzece sudeceg sudije ili sudije porotnika u slucaju sumnje njegovu nepristrasnost . Razlozi zbog kojih bi moglo da se zahteva izuzece sudije iz razloga “sumnje u nepristrasnost” su razliciti, recimo veliko prijateljstvo sudije I jedne od stranaka u postupku, njihova bliskost u pogledu istog mesta stanovanja (ako su susedi) srodstvo u daljem stepenu, ukoliko je sudija, recimo, vec izrazio misljene ili dao neformalan savet u vezi nekog predmeta, pa mu kasnije taj predmet dodele u rad, yakodje postoji razlog “sumnje u njegovu nepristrasnost”.

Zahtev za izuzece se moze podneti do pocetka glavng pretresa odnosno odmah po saznanju za razloge. Prilikom podnosenja zahteva za izuzece sudije mora se tacno navesti cije izuzece, dakle kog sudije se trazi, kao I razlozi zbog kojih postoji bojazan d ace sudija tendeciozno suditi.

Razlozi zbog kojih ce doci do izuzeca sudije I sudije porotnka, takodje mogu biti usmereni I na tuzioce, tj.lica kaoja ih zastupaju, zapisnicare, tumace.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office