Proširenje domašaja Ustavne žalbe kao pravnog leka

Piše: Slobodan Radovanović, advokatska kancelarija Savić


Po prvi put u istoriji srpskog pravosuđa  zbog kršenja prava na pravično suđenje Ustavni sud je odlukom Už. 1157/2008 ukinuo pravosnažnu i izvršnu  osuđujuću presudu nekadašnjeg Okružnog sud u Valjevu,  kojom je G.J. iz Mionice osuđen na uslovnu kaznu zatvora zbog saobraćajke.

 

Usvajajući Ustavnu žalbu advokata Predraga Savića, Ustavni sud je u istoj odluci konstovao da je i nekadašnji Opštinski sud u Mionici prekršio ustavom zagarantovana  prava odbrane okrivljenog  G.J.

 

Ova presuda je od izuzetnog značaja za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti i vraća nadu da se mogu ispraviti sudske  nepravde  počinjene u krivičnom postupku, iako u našem pravnom sistemu  i krivičnom procesnom zakonodavstvu više ne postoji zahtev za vanredno preispitivanje pravosužne presude. Od velikog značaja za ustavnopravnu i krivičnu praksu je i činjenica da je Ustavni sud naložio Apelacionom sudu da ispravi kršenja ustavnih prava i da donese novu odluku.

 

Ustavni sud je doneo i zaključak da se ista objavi u Službenom glasniku Republike Srbije .

 

Pomenuta odluka može imati dalekosežan  značaj za jačanje pravne  sigurnosti i pravne države, jer  značajno doprinosi  sprečavanju kršenja prava okrivljenih  u krivičnom postupku i tera  redovne sudove da vode znatno više računa o pravima odbrane!

 

Ustavni sud se  prilikom donošenja ove istorijske odluke sa aspekta ustavno pravne i krivične prakse pozvao i na praksu tj. presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura  kojima se sakcionišu  situacije kada se ne utvrde  i neobrazlože ključni argumenti za donošenje osuđujuće presude ( Evropski sud za ljudska prava, odluka u predmetu: Ruiz Torija protiv Španije). Pored toga u presudi se navodi da povreda prava na pravično suđenje postoji ako u obrazloženju nisu sa dovoljnom preciznošću navedeni razlozi na kojima se odluka zasniva ( Evropski sud za ljudska prava, odluka u predmetu: Hadjianastassiou protiv Grčke , od 16. decembra 1992. godine ). Ustavni sud je, takođe, zaključio  da se i u  krivičnom postupku mora poštovati princip ravnopravnosti takozvanih napadajućih i odbranbenih sredstava, tj.  BRANIOCI MORAJU IMATI  ISTA PRAVA KAO I PREDSTAVNICI JAVNOG TUŽILAŠTVA.

 

Opširniji stručni komentar presude uskoro ćemo objaviti eksluzivno na  našem portalu, kao i  tekst same presude.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office