Zastarelost

 

Jedno od pitanja koje može zanimati naše sugrađane, bilo da su izvršili krivično delo, bilo da su oštećeni tim krivičnim delom je trenutak do kada oni kao pojedinci mogu pokrenuti krivični postupak, odnosno do kog trenutka se može zahtevati izvrsenje presude.  Dakle, izvršeno krivično delo, odnosno njegovo procesuiranje i izvršenje kazne se mora postaviti u određeni interval, inače, kako neki pravni pisci smatraju kazna gubi svoju svrhu, te se zbog nastupanja zastarelosti izricena kazna  ne izvršava, odnosno lica (izvrsioci krivičnih dela) se ne procesuiraju. Kao što možemo videti, zakonodavac je propisao dva oblika zastarelosti. Zastarelost krivicnog gonjenja kojim je onemoguceno da se uopšte vodi postupak protiv učinoca k.dela, kao  i zastarelost izvršenja kazne, nakon nastupanja zastarelosti. Ukoliko postupak jos nije pokrenut, do trenutka kada je nastupila zastarelost, ni nakon nastupanja zastarelosti,naravno, ne moze se pokrenuti. Sama zastarelost pocinje da teče od trenutka kada je izvšeno krivično delo, odnosno od trenutka kada je nastupila posledica. Zastarelost krivičnog gonjenja nece teci za vreme za koje se po zakonu ne moze preduzeti krivično gonjenje, recimo zbog  elementrarnih nepogoda (poplave, zemljotresi, epidemije) medjutim, ukoliko Sud, Javni tuzilac, osteceni kao tuzilac preduzmu neke radnje u postupku ( saslusaju okrivljenog, ukoliko se izvrsi vestacenje ili pretrese stan ) dolazi do prekida zastarelosti, sto znaci da ce rok poceti da „teče“ iz početka. Ukoliko vas neko recimo  prevari, a vi ne podnesete odgovrajući akt ( krivičnu prijavu ili  privatnu tužbu)  dve godine, pa nakon toga preduzmete neku od gore navedenih radnji, a ne okoncate postupak, nego  ostane  „ na pola“  tj.bez presude, onda ce od trenutka preduzimanja te radnje  poceti da  tece novi rok zastarelosti od tri godine( za prevaru iz clana 208.st.1 KZ) Rokovi u kojima zastareva krivično gonjenje, odnosno u kojima nastupa zastarelost izvrsenja kazne su vrlo slicni ; zakonodavac navodi da se krivično gonjenje  ne moze preduzeti kada protekne:

  1. 25 godina od izvrsenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreci zatvor od 30-40 godina
  2. 20  godina od izvrsenja k. dela za koje se može izreci zatvor preko 15 godina
  3. 15  godina od izvrsenja k. dela za koje se može izreci zatvor preko 10 godina
  4. 10  godina od izvrsenja k. dela za koje se može izreci zatvor preko 5 godina
  5. 5  godina od izvrsenja k. dela za koje se može izreci zatvor preko 3 godine
  6. 3  godine od od izvrsenja k. dela za koje se može izreci zatvor preko 1 godine
  7. 2  godine od izvrsenja dela k. za koje se može izreci zatvor do 1 godine ili novcana kazna

Ovi rokovi se odnose se i na zastarelost izvršenja kazne, odnosno sa njihovim nastupanjem gasi se pravo nadležnog organa da izvrši kaznu koja je izrečena učiniocu, pravnosnaznom sudskom odlukom. Dakle, ukoliko ste pogođenim nekim delom ili ste ga, pak, izvrsili izračunajte rokove zastarelosti, da bi utvrdili adekvatnost daljeg postupanja, zakonodavac je, takodje predvideo i poseban vid zastarelosti tkz. apsolutna zastarelost  koja podrazumeva da ce zastarelost apsolutno nastupiti ukoliko protekne  dvostruko vreme koje se traži za zastarelost krivičnog gonjenja.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office