Vlasnik autobusa odgovara za štetu

Autor: Predrag Savić, advokat

 

Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac, a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje senjom bavi.

Vlasnik autobusa je odgovoran za štetu koju pretrpi putnik u njemu, i to po principu objektivne odgovornosti, jer naš zakonodavac autobus tretira kao opasnu stvar.

Autobus je u obligaciono-pravnom smislu opasna stvar, pa vlasnik odgovara za štetu koju pretrpi putnik u autobusu i to po osnovu objektivne odgovornosti.

Ovo je samo delimičan odgovor na pitanje V.P. vlasnika saobraćajnog preduzeća iz Beograda, pošto nam je dostavio precizniji opis situacije u kojoj je nastala šteta i ostale neophodne podatke o istoj.

Naš zakonodavac tako propisuje “pretpostavku uzročnosti” Zakona o obligacionim odnosima.

U članu 17. tog zakona piše da se smatra da šteta nastala u vezi sa opasnom stvari, odnosno opasnom delatnošću, potiče od te stvari, odnosno delatnosti, izuzev ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete.

Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac, a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se njom bavi.

Najsličniju pravnu situaciju onoj iz gore pomenutog pitanja, uz pomoć sudske prakse, profesor Aleksandar K. Filipović analizira na sledeći način:

Neosnovano se revizijom tuženog ističe da nije bilo mesta primeni odredaba Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na odgovornost tuženog kao vlasnika opasne stvari, već  da je bio u pitanju ugovor o prevozu lica od strane tuženog kao prevozioca, te da sporni odnos treba regulisati primenom članova 681-685. Zakona o obligacionim odnosima.

Naime, tužilac je bio putnik u autobusu u vlasništvu tuženog, pa samim tim ima svojstvo trećeg lica u smislu člana 178. stav 4. Zakona o obligacionim odnosima, koji predviđa da za štetu koju pretrpe treća lica imaoci motornih vozila odgovaraju solidarno.

Budući da je tuženi vlasnik autobusa koji predstavlja opasnu stvar, on je odgovoran za nastalu štetu na strani tužioca po osnovu objektivne odgovornosti, u smislu članova 173. i 174. Zakona o obligacionim odnosima.

S obzirom na to da je tužilac kao treće lice, odnosno putnik u autobusu, u vlasništvu tuženog pretrpeo nematerijalnu štetu, tuženi je dužan da mu navedenu štetu naknadi, zaključuje Filipović.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office