Trgovinsko Pravo


Osnivanje privrednih društava i preduzetnika, upravljanje društvima, prava i obaveze osnivača, ortaka, članova i akcionara, povezivanje i reorganizacija (statusne promene i promene pravne forme privrednih društava,reorganizacija), prestanak preduzetnika i likvidacija privrednih društava uređuje ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004)

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office