Rokovi za otkaz ugovora o radu

Autor: Predrag Savić, advokat

Preuzmi: Zakon o radu

 

Otkaz ugovor o radu i poslodavac može dati zaposlenom u roku od tri meseca od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza

Ukoliko ne žele da masovno gube parnice u radnim sporovima, pravne službe poslodavaca morale bi da vode i računa o popularno rečeno “rokovima zastarelosti u disciplinskim postupcima”.

Zakonodavac je članu 184 Zakona o radu propisao da otkaz ugovora o radu i poslodavac može dati zaposlenom u roku od tri meseca od dana saznanja za činjenice koje u osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od šest meseci od dana nastupanja činjenica koje su osnov za davanje otkaza.

Otkaz ugovora o radu “u slučaju izvrsenja krivičnog  dela na radu ili u vezi sa radom” poslodavac može dati zaposlenom najkasnije do isteka roka zastarelosti utvrđenog zakonom za krivično delo.

Upozoravamo i činjenicu da nadležni opštinski sudovi u radnim sporovima dosledno tumače odredbu iz  člana 186 Zakona o radu, koji propisuje da:

Opravdanim razlogom za otkaz ugovora o radu, u smislu člana 179 ovog zakona, ne smatra se:

1) privremena sprečenost za rad usled bolesti, nesreće na radu ili profesionalnog oboljenja;

2) korišćenje porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;

3) odsluženje ili dosluženje vojnog roka;

4) članstvo u političkoj organizaciji, sindikatu, pol, jezik, nacionalna pripadnost, socijalno poreklo, veroispovest, političko iii drugo uverenje ili neko drugo lično svojstvo zaposlenog;

5) delovanje u svojstvu predstavnika zaposlenih, u skladu s ovim zakonom;

6) obraćanje zaposlenog sindikatu ili organima nadležnim zaštitu prava iz radnog odnosa skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office