Pretraga sajta

 

Uputstvo za Pretragu celokupnog sajta:

Kod izbora reči za pretragu vodite računa o padežima i o jednini i množini.  Program za pretragu nema mogućnost da prepozna razne oblike iste reči.

Slova Ć, Č, Ž, Š su ravnopravna sa slovima C, Z, S.
Primer: dozivotno se izjednačuje sa doživotno.

Velika i mala slova se istovetno tretiraju.
Primer: nasledno se izjednačuje sa Nasledno

Pretraga

U polje Pretraži unesite reč koju pretražujete.

Zatim kliknite na dugme Pretraži

Dobićete rezultate koji sadrže unetu reč.

Na ovaj način izvršli ste pretragu celokupnog sajta. Dakle rezultati su pronađeni među Tekstovima kao i među Bazom pitanja i odgovora.

 

 

 

 

 

Uputstvo za naprednu pretragu sajta:

Kod izbora reči za pretragu vodite računa o padežima i o jednini i množini.  Program za pretragu nema mogućnost da prepozna razne oblike iste reči.

Slova Ć, Č, Ž, Š su ravnopravna sa slovima C, Z, S.
Primer: dozivotno se izjednačuje sa doživotno.

Velika i mala slova se istovetno tretiraju.
Primer: nasledno se izjednačuje sa Nasledno

Pretraga

U polje Pretraži unesite reč koju pretražujete.

U padajućem meniju izaberite kategoriju koju želite da pretražujete.

Zatim kliknite na dugme Pretraži.

Primer: Želimo da pretražimo bazu pitanja za krivično delo zloupotrebe službenog položaja. U polje Pretraži unosimo reči zloupotreba službenog položaja,

u padajućem meniju biramo kategoriju Krivično pravo,

potom kliknemo na dugme Pretraži.

Na ovaj način izvršili smo pretragu Baze pitanja i odgovora.

Ukoliko želite da  reč koju pretražujete pronađete u celokupnoj bazi pitanja i odgovora u padajućem meniju izaberite Pretraži sve kategorije.

PRO BONO