Donacije

Dragi prijatelji,

Rad na portalu besplatnapravnaedukacija.rs započeli smo pre nešto manje od dve godine. U prethodnom periodu uspeli smo zahvaljujući energiji i entuzijazmu naših članova i saradnika da stvorimo internet portal koji danas uživa veliko poverenje građana Srbije kao i korisnika iz regiona i dijaspore. Portal iz dana u dan beleži rekordnu posećenost.

U naredni period, period ekonomske krize ulazimo sa nesmanjenim entuzijazmom i brojnim planovima za razvoj portala besplatne pravne edukacije koji je kao takav jedinstven u regionu  i šire.

Pred Organizacijom Pro Bono kao i pred celim društvom je dakle težak period praćen brojnim finansijskim teškoćama. Zahvaljujući pomoći koju su nam do sada pružili; Kompanija Paragaf, Pravni fakultet Univerziteta Union, ACWEB, RNIDS i mnogi drugi uz čiju pomoć ćemo nastaviti sa uspešnim radom.


Ako Vi želite da podržite rad Nevladine organizacije za pružanje besplatne pravne edukacije putem interneta „Pro Bono“, naš broj računa je 205-156856-67 kod Komercijalne banke Beograd, ili nas možete kontaktirati na e-mail: office@besplatnapravnaedukacija.rs


Rad Organizacije Pro Bono do sada su podržali

2010 – Zaključili smo protokol o saradnji sa informatičkim preduzećem ACWEB. Početkom 2010 godine ovoj kompaniji obratili smo se samo sa idejom o izradi internet portala za besplatnu pomoć. Stručnjaci ove kompanije su prepoznali avangardnu ideju i dali svoj nesebični doprinos u realizovaciji  projekta pružanja besplatne pravne edukacije putem interneta. Saradnja sa Kompanijom ACWEB još uvek traje na obostrano zadovoljstvo.

2010 – Potpisali smo protokol o saradnji sa Kompanijom Paragraf.  Kako bi  pomogli članovima udruženja Pro Bono da kvalitetno rade svoj posao, besplatno su nam ustupili nekoliko licenci Paragraf Lex-a.  Kompanija Paragraf kao moderna društveno odgovorna kompanija želi da da što veći doprinos stvaranju boljeg društva u kome će ljudi bitni srećniji, a resursi dostupni svima, kako danas tako i budućim generacijama. Ustupljene licence članovi udruženja Pro Bono svakodnevno koriste u radu u kojem su nam od neprocenjivog značaja. Koristimo i ovu priliku da se zahvalimo Kompaniji Paragraf.

2011 – Kompanija Paragraf je prisustvovala i podržala konferenciju za štampu organizacija “Pro Bono” i “Kuća Pravde Strazbur”, u cilju promocije besplatne pravne edukacije i zaštite prava građana pred Evropskim sudom za ljudska prava. Kompanija Paragraf nam je nesebično izašla u susret i u okviru svog društveno-odgovornog poslovanja pružila podršku ovom projektu.

2011 – Pravni fakultet Univerzitet Union je jedna od prvih institucija koja je na samom početku pružanja besplatne pravne edukacije putem interneta od strane organizacije Pro Bono svu neophodnu podršku, nesebično i pokroviteljski pružila našoj organizaciji. Fakultet Union, kao pionir novog pristupa izučavanja pravne nauke odmah je prepoznao naš rad i pruzio nam  podršku u mnogim akcijama, a posebno smo zahvalni na pružanju podrške prilikom organizovanja akcije besplatnog pisanja predstavki pred ESLJP u Strazburu i pred Ustavnim sudom Srbije, koju je Pro Bono organizovao sa NVO „Kuca pravde Strazbur“. Dostavljanje renomiranog naučnog časopisa „Pravni zapisi“  našoj organizaciji kao i saradnja sa Pravnim klinikama Fakulteta je samo deo saradnje koju su omogućili i koju ohrabruju prof. dr dr h.c.Vladimir Vodinelić (Dekan) i prof. dr Slađana Jovanović (Prodekan za nastavu) koji pozicije na Fakultetu upotrebljavaju u cilju pomoći svima koji se bave izučavanjem pravne nauke i koji žele da shvate i primene mnogobrojne pravne odredbe na koje su svakodnevno usmereni

2011- Fondacija Registar nacionalnog internet domena- RNIDS podržala je rad Organizacije Pro Bono u okviru svog programa 4PI koji ima kao ciljeve promovisanje upotrebe Interneta kao javnog dobra, dostupnog i potrebnog svim građanima Srbije i povećanje obima korisnog internet sadržaja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina. Sredstvima RNIDS-a izvršena je kompletna rekonstrukcija portala besplatnapravnaedukacija.rs, objavljen veliki broj tekstova i odgovora na pitanja korisnika. Rekonstruisani portal zahvaljujući primenjenim rešenjima i osvaremenjenim izgledom adekvatnije će odgovoriti na potrebe građana. Koristimo i ovu priliku da se zahvalimo RNIDS-u na ukazanom poverenju.

 

 

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office