Rešenje o izvršenju

Izvršni postupak je hitan postupak, pa sud o predlogu za izvršenje odlučuje u roku od tri dana od dana podnošenja predloga.(nažalost u praksi ovaj rok se često ne poštuje zbog velikog obima sudskih predmeta).

1.Ukoliko su ispunjeni svi uslovi, sud donosi Rešenje o izvršenju kojim usvaja predlog izvršnog poverioca, određuje osnovne troškove izvršnog postupka (taksa na predlog i rešenje, advokatski troškovi – ukoliko je predlog sastavljao advokat), i navodi pouku o pravnom leku.

Uz Rešenje o izvršenju sud dostavlja izvršnom poveriocu nalog za plaćanje sudske takse na rešenje o izvršenju koja se mora platiti u roku od osam dana od dana  prijema naloga.

Rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave

Sud prvo obavezuje izvršnog dužnika da u roku od osam dana( kad je u pitanju verodostojna isprava račun,faktura), odnosno tri dana ( kad je u pitanju verodostojna isprava menica) od dana prijema rešenja, dobrovoljno namiri potraživanje zajedno sa odmerenim troškovima, a ukoliko izvršni dužnik ne postupi u ostavljenom roku, sud će onda prinudno izvršiti rešenje o izvršenju.

Rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave

Sud određuje prinudno izvršenje, za namirenje potraživanja izvršnog poverioca sa odmerenim troškovima (u ovom slučaju sud ne ostavlja dobrovoljni rok jer ovom izvrčnom postupku je već prethodio sudski postupak u kom je doneta presuda ili zaključeno sudsko poravnanje).

 

2.Ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi, sud će doneti Rešenje o odbijanju Predloga za izvršenje.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office