Opšti uslovi korišćenja

Nevladina organizacija “PRO BONO”  je osnovana sa ciljem pružanja primarne besplatne pravne edukacije građanima Srbije putem interneta. Kako bi dala svoj doprinos u podizanju pravne kulture i pravne sigurnosti. Nevladina organizacija “PRO BONOpokušaće da konkretnim odgovorima na postavljena pitanja, edukacijom kroz pravne tekstove iz raznih oblasti prava, pomogne građanima u rešavanju njihovih pravnih problema.

1. Pravni tekstovi

Shodno svojim ciljevima, preko ovog internet portala Nevladina organizacija “PRO BONO”  će vam pružiti osnovne informacije i smernice u cilju rešavanja vaših pravnih problemima, ali nema za cilj da zameni angažovanje stručnih lica-advokata u rešavanju tih konkretnih problema.

2. Odgovori na pitanja korisnika

Odgovori na pitanja koje pruža naša organizacija, predstavljaju osnovne informacije o pravima i obavezama.

Nakon dobijanja odgovora na postavljeno pitanje, naš savet je da se za konkretnu pravnu pomoć (pravne savete, pisanje podnesaka, zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima) obratite advokatima ili službama pravne pomoći u okviru jedinica lokalne samoprave, mi, dakle, ne snosimo odgovornost usled drugačijeg postupanja korisnika.


User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office