Krivična prijava

Povezane teme

 

Jedan od vrlo vaznih instituta krivičnog prava sa kojima gradjani treba da budu upoznati, kako bi mogli adekvatno zastiti svoja prava je institut krivične prijave.

Krivična prijava, tacnije njeno podnosenje je obaveza drzavnih organa, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeca i sl. Dakle, svi su oni duzni da prijave krivična dela koja se gone po sluzbenoj duznosti, a o kojima imaju saznanje na bilo koji nacin. Navedeni ne samo da imju obavezu da prijave krivicno delo, vec i da preduzmu sve radnje kako bi se sacuvali tragovi i predmeti pomocu kojih je izvrseno krivicno delo.

Pored napred navedenih organa, kada je u pitanju krivicno delo koje se goni po sluzbenoj duznosti svako je duzan da to delo prijavi nadleznom organu (najbolje tuzilastvu, ali nije greska ni ako se prijavi drugom organu, recimo policiji ili sudu, koji ce prijavu proslediti nadleznom tuziocu) koji ce tim pocetnim aktom dobiti informaciju o izvrsenju krivicnog dela i preduzeti dalje u daljem postupku.

Dakle, kada saznate za neko krivicno delo, obavestite Javnog tuzioca !

Mozete to uciniti usmeno ali i pismenim putem. Usmeno to mozete učiniti telefonom ili mozete licno otici u tuzilastvo.

Ukoliko je predajete tuziocu, najbolje je da k. prijavu predate odstampanu ili otkucanu na racunaru, zbog razgovetnosti i preglednosti, ali ukoliko nemate uslove za ovako sastavljenu krivicnu prijavu, mozete je, citko, napisati rukom na hartiji i takvu predati tuziocu.

Ono sto je vazno u vezi krivicne prijave naglasiti je njena slobodna forma.

Krivicna prijava ne podleze nekoj propisanoj formi, dakle u pitanju je akt u kome ste Vi, vasim recima, sto razgovetnije i jasnije opisali dogadjaj, navodeci sve sto vam je poznato u vezi dogadjaja koji prijavljujete. Navescete, recimo, imena ucesnika (ukoliko su vam poznata) ili njihove nadimke,ako vam imena nisu poznata (pozeljno je napisati i JMBG ucesnika, ukoliko ih posedujete – obavezno ih unesite) adrese, brojeve telefona,zatim u prijavi navedite tj. opisite lica, predmeta, kompletan dogadjaj, tako da olaksate posao tuziocu i omogucite mu da odmah postupi po Vasoj krivicnoj prijavi.

Nakon sastavljanja krivicne prijave, napravite njen duplikat (dva primerka su potrebna, od kojih jedan ostaje kod Vas) i predajte ih u Tuzilastvo.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office