Izvršni postupak


Izvršni postupak je postupak po kome sudovi sprovode prinudno ostvarenje potraživanja (postupak izvršenja) i sprovode obezbeđenje potraživanja (postupak obezbeđenja). Izvršni postupak regulisan je Zakonom o izvršnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004)

Stranke u izvršnom postupku

IZVRŠNI POVERILAC – lice koje ima potraživanje prema drugom licu(potraživanje se može sastojati u novcu, predaji pokretne stvari ili nepokretnosti, omogućenju vršenja prava službenosti ili mirne državine, vraćanje zaposlenog na rad, deoba suvlasničke stvari, ostvarenje odluka iz porodičnog prava itd.), koje nije plaćeno ili namireno u celosti. Potraživanje izvršnog poverioca se dokazuje izvršnom ili verodostajnom ispravom.

IZVRŠNI DUŽNIK – lice koje ima dug ili neku drugu obavezu prema izvršnom poveriocu, a koju nije platilo ili izvršilo.