Javna isprava


Javna isprava je pismena isprava koju izdaje ili potvrđuje nadležni državni ili drugi organ.

Ova isprava je sastavljena u cilju konstatovanja određenih činjenica koje imaju značaja i proizvode pravno dejstvo.

Javna isprava najčešće služi radi dokazivanja činjenica o kojima je reč u njoj.

Neke javne isprave:

  • Uverenje poreske uprave da je određeno lice platilo porez
  • Uverenje da je određeno lice završilo školovanje
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Izvod iz matične knjige umrlih
  • Izvod iz matične knjige venčanih
  • Izvod iz katastra nepokretnosti
  • Izvod iz zemljišnih knjiga

Javna isprava se uzima kao dokazno sredstvo kojim se dokazuju činjenice o kojima je reč u ispravi, ( da je određeno lice venčano, da je platilo porez, da je završilo školovanje itd.).
Linkovi

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office