Privremeno oduzimanje predmeta

Zakonodavac određuje da se predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku imaju oduzeti i predati na čuvanje sudu ili drugom organu, a u cilju cuvanja.

Prilikom oduzimanja tih predmeta državni organ mora izdati potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

S obzirom na značaj ovog instituta za vođenje krivičnog postupka, ukoliko odbijete da predate predmete predviđene za privremeno oduzimanje mozete biti novčano kažnjeni do 100.000 dinara, a ukoliko to odbijanje ponovite, nakon što ste platili kaznu , možete biti opet kažnjeni istom novčanom kaznom.

Kao predmeti koji mogu biti oduzeti mogu se pojavti različite stvari, zakonodavac posebno apostrofira spise, koje ce, prilikom oduzimanja, nadležni organ da popiše, a ukoliko to nije moguće, spisi će biti stavljeni u omot i zapečaćeni, kada nadležni organ bude otvarao taj omot mora pozvati vlasnika spisa, koji će prisustvovati otvaranju, a zakonska je obaveza lica koji otvaraju taj spis da vode računa da lica koja nisu ovlašćena ne saznaju sadržinu spisa.

U vezi sa informacijama koje se prenose telegrafskim, poštanskim i drugim službama, važno je napomenuti ovlašćenje istražnog sudije da, ukoliko postoje okolnosti na osnovu kojih se može očekivati da će informacije koje pristižu okrivljenom ili koje on šalje, poslužiti kao dokaz, dakle, istražni sudija može zahtevati da se te informacije zadrže i da mu se proslede.

Privremeno oduzeti predmeti se oduzimaju samo privremeno, dakle, ukoliko je postupak obustavljen, kao i ukoliko ne postoje razlozi za njihovo oduzimanje.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office