Pitanje: Da li povracaj pdv-a za kupovinu prvog stana vazi samo za novogradnju ili se primenjuje i na kupovinu stare gradnje?

Poštovani,

Povraćaj Poreza na dodatu vrednost se može zahtevati pri kupovini svih stanova čiji je prodavac obveznik PDV-a. Ukoliko je u pitanju kupovina “stare gradnje” kupac prvog stana ima pravo da bude oslobođen poreza na prenos apsolutnih prava pod istim uslovima koji se odnose na povraćaj PDV tj. ima pravo na poresko oslobođenje za površinu od 40m² za sebe i još po 15m² po svakom članu porodičnog domaćinstva.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono