Poštovani, interesuje me da li kod ugovora o poklonu, u smislu roditeljskog prenošenja nepokretnosti na dete, postoje neki dodatni porezi, takse i troškovi koje dete, kao poklonoprimac ima obavezu da plati? Hvala unapred.

Poštovani,

Ugovor o poklonu podleže oporezivanju porezom na nasleđe i poklon. Međutim, kako je poklonoprimac dete poklonodavca, odnosno poklonoprimac prvog naslednog reda, isto je u potpunosti oslobođeno plaćanja ovog poreza (član 21 stav 1 tačka 1 Zakona o porezima na imovinu).

Jedina taksa koju ćete morati da platite je taksa za sudsku overu ugovora o poklonu.

Mladi Pro Bono