Poštovanje, moja mama je testamentom ostavila stan mom sinu. Ja sam njeno jedino dete, kao i moj sin meni. Interesuje me da li je on naslednik prvog ili drugog reda i da li i koliko treba da plati porez na nasledstvo. Napominjem da je u vreme nasleđivanja sin bio maloletan (sada je punoletan), da je učenik srednje škole, muž je penzioner, a ja sam nezaposlena. Da li to ima uticaja na plaćanje poreza na nasledstvo? Unapred hvala

Poštovana,

Vaš sin se nalazi u prvom naslednom redu i prema Zakonu o porezima na imovinu on je oslobođen plaćanja poreza na nasleđe (čl. 21. st. 1. tačka 1. ZPI).

Vaš Mladi Pro Bono