Postovani, interesuje me da li stan koji je kupljen na trzistu (posedujem kupoprodajni ugovor overen u sudu), moze biti poklonjen detetu, tj. da li je to sporno jer nisam platio porez na prenos apsolutnih prava za taj stan koji nameravam da poklonim.Upis u knjigu nepokretnosti tj. placanje poreza na prenos apsolutnih prava i samu uknjizbu bi uradio onaj ko primi poklon u ovom slucaju moj sin. Hvala unapred na odgovoru;

Poštovani,

Činjenica da porez na prenos apsolutnih prava nije plaćen ne sprečava vas da sa Vašim sinom zaključite ugovor o poklonu nepokretnosti koja se nalazi u Vašem vlasništvu. Što se tiče upisa nepokretnosti u katastar nepokretnosti stvari stoje ovako – Zakon o porezu na imovinu  je članom 38a propisivao da se upis prava na nepokretnosti ne može vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava (tzv. poreska klazula). Međutim Ustavni sud  u aprila ove godine (“Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02, 80/02 i 135/04) utvrdio da ova odredba Zakona o porezima na imovinu nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije. To sada znači da se Vaš sin može upisati u katastar nepokretnosti kao vlasnik stana i bez podnošenja dokaza o plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava I poreza na poklon. Naravno, obaveza plaćanja poreza I pored ovoga, i dalje postoji i Vi ste I dalje u obavezi da ispunite svoju obavezu prema Republici.S obzirom na to da se Vaš sin u odnosu na poklonodavca (tj. Vas) nalazi u prvom naslednom redu, oslobođen je plaćanja poreza na poklon a u skladu sa članom 21. Zakona o porezima na imovinu.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono