moje pitanje glasi;nakon smrti majke,na ostavinskoj raspravi otac se odrekao svog dela,sa pravom plodouzivanja,u korist mene i sestre…da li sestra i ja placamo porez na nasledje?citajuci zakon nas dve,deca smo naslednici prvog reda i oslobodjeni smo poreza na nasledje…stiglo mi je resenje da platim porez na nasledje i da sam u odnosu na ostavioca u drugom naslednom redu???nista mi nije jasno?molim za pomoc!

Poštovana,

Zakon o porezima na imovinu u članu 21. sasvim jasno propisuje da porez na nasleđe i poklon ne plaća naslednik prvog naslednog reda. Zakono o nasleđivanju u članu 12. propisuje da u prvi nasledni red ulaze deca i supružnik ostavioca. Na osnovu navedenog Vaša sestra i Vi oslobođene ste plaćanja ovog poreza. Sasvim je jasno da je poreski organ pogrešno primenio pravo. Savetujemo Vam da izjavite žalbu na to rešenje i da se u žalbi pozovete na gorenavedene odredbe.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono