Da li placam porez na prenos stana koji sam nasledila od bake ugovorom o dozivotnom izdrzanju?

Poštovana,

Prema odredbama Zakona o porezima na imovinu danom smrti primaoca izdržavnja po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju nastaje poreska obaveza za davaoca izdržavnja (čl. 29.). Ovaj porez se plaća po poreskoj stopi od 2,5% u odnosu na poresku osnovicu (tržišna vrednost nepokretnosti). Članom 31. st.1 tačka. 6 ovog zakona propisano je da u slučaju kada se nepokretnost prenosi na davaoca izdržavanja koji se u odnosu na primaoca izdržavanja nalazi u prvom naslednom redu, porez na apsolutna prava se ne plaća na deo nepokretnosti koji bi davalac izdržavanja po zakonu nasledio u momentu izdržavanja ugovora. Ovo praktično znači da ćete biti oslobođeni plaćanja jednog dela poreza na prenos aposolutnih prava – onog dela koji biste u svakako nasledili i da nije bilo ugovora o doživotnom izdržavanju. U obavezi ste da podnesete poresku prijavu poreskom organu u opštini u kojoj se nalazi nepokretnost u roku od 10 dana od nastanka poreske obaveze.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono