Živim sa majkom, imam 30 godina, i ona hoće da me izbaci iz kuće, da li ima pravo na to?

U slučaju da ste nesposobni za rad ili nemate sredstava za život, a imate pravo na roditeljsko izdržavanje Vaša majka nema prava da Vas izbaci iz kuće, u suprotnom po čl 155. st 4. Porodičnog zakona nemate pravo na roditeljsko izdržavanje ako izdržavanje predstavlja očiglednu nepravdu u odnosu na Vašu majku.