Bivši muž je odveo dete kod sebe u Italiju gde živi. Ja mu to nisam dozvolila, i nemam kontakt s detetom već mesec dana, kome da se obratim?

U slučaju nezakonitog prekograničnog odvođenja iz RS u drugu državu, može se tražiti vraćanje deteta, odnosno pravo na viđanje deteta po osnovu Haške konvencije o građansko pravnim aspektima međunarodne otmice dece i Evropske konvencije o priznanju i izvršenju odluka o staranju o deci i o ponovnom uspostavljanju odnosa staranja. Ukoliko tvrdite da je odvođenjem ili zadržavanjem van granica teritorije RS povređeno pravo na staranje ili viđanje, zahtev možete podneti Ministarstvu pravde RS. Zahtev se podnosi na obrascu, u zavisnosti da li želite vraćanje deteta ili ostvarivanje prava na viđanje deteta. Uz zahtev je potrebno priložiti neophodnu dokumentaciju koja mora biti sačinjena na srpskom jeziku kao i priložiti prevod na zvaničnom jeziku države u kojoj je dete odvedeno, a ukoliko to nije moguće na engleskom ili francuskom jeziku.