Da li moram da tražim saglasnost od bivšeg muža, hoću da vodim dete na letovanje u inostranstvo- Grčku

Odgovor na Vaše pitanje je regulisan odredbama Zakona o graničnoj kontroli. Prema članu 54, stav 2 ,,za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.” Iz ove odredbe zaključujemo da je saglasnost neophodna isključivo kada dete putuje samo ili sa nekim ko mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, odnosno da mu ista neće biti potrebna ukoliko putuje u pratnji jednog roditelja. Međutim, treba napomenuti da se ovo odnosi na Republiku Srbiju, ne i na druge zemlje. Određene države traže na uvid pisanu saglasnost prilikom prelaska državne granice a u cilju zaštite dece od krivičnih dela kao što su otmica ili trgovina decom. Na osnovu svega prethodno navedenog bih Vas posavetovala da se informišete u diplomatsko-konzularnom predstavništvu države Grčke kako biste iz prve ruke saznali da li Vam je saglasnost neophodna.