Učinio sam jedan prekršaj pre 6 meseci, kada zastareva i kako se računa zastarelost?

Zastarelost uredjuje Zakon o obligacionim odnosima, kao maticni zakon, medjutim postoje I drugi koji propisuju rokove zastarelosti. Kada govorimo o roku zastarelosti, potrazivanja zastarevaju za 10 godina, ako zakonom nije odredjen neki drugi rok. Desetogodisnji rok je opsti, jer se primenjuje uvek kada za neko potrazivanje nije odredjen posebni, kraci rok. On moze iznositi 5 godina, 3 godine, godinu dana. Ovi rokovi utvrdjeni su imperativnim normama. Zastareloscu dug duznika se ne gasi – njegova obaveza ce i dalje postojati, ali poverilac vise nece imati pravo da preko suda primora duznika da izvrzi obavezu. Po proteku zadnjeg dana roka, potrazivanje i dug su zastarili. Kada u ovom slucaju govorimo o prekrsaju ucinjenom pre 6 meseci, prilazem odredbe zakona I. Relevantne odredbe Član 84. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS“, broj 65/2013, 13/2016 i 98/2016-OUS) uređuje zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka. Ovim članom je propisano: „Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen. Zastarevanje pokretanja i vođenja prekršajnog postupka ne teče za vreme za koje se pokretanje i vođenje postupka ne može preduzeti po zakonu. Zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog suda koja se preduzima radi vođenja prekršajnog postupka. Posle svakog prekida zastarevanje počinje ponovo da teče.