Pre 2 godine sam izvršio krivično delo, kako da izračunam da li je zastarelo?

Potrebno je da prvo odredite krivicno delo i predvidjenu sankciju za isto kako bi izračunali zastarelost. Zakonodavac navodi da se krivično gonjenje ne moze preduzeti kada protekne:

1. 25 godina od izvrsenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreci zatvor od 30-40 godina

2. 20 godina od izvrsenja k. dela za koje se može izreci zatvor preko 15 godina

3. 15 godina od izvrsenja k. dela za koje se može izreci zatvor preko 10 godina

4. 10 godina od izvrsenja k. dela za koje se može izreci zatvor preko 5 godina

5. 5 godina od izvrsenja k. dela za koje se može izreci zatvor preko 3 godine

6. 3 godine od od izvrsenja k. dela za koje se može izreci zatvor preko 1 godine

7. 2 godine od izvrsenja dela k. za koje se može izreci zatvor do 1 godine ili novcana kazna

Ovi rokovi se odnose i na zastarelost izvršenja kazne Iz gore navedenog proizilazi sledece: Ukoliko je za Vase krivicno delo predvidjena kazna zatvora do 1 godine ili novcana kazna, a proteklo je 2 godine od izvrsenja, krivicno delo je zastarelo, u suprotnom ukoliko je kazna teza krivicno delo nije zastarelo.