Mislim da sam žrtva mobinga, šta se pravno smatra mobingom, kome da prijavim?

Mobing je svaki vid zlostavljanja na radu koje se ponavlja, a takodje i podsticanje ili navođenje drugih na takvo ponašanje. Dakle, jedan izdvojen slučaj ne predstavlja zlostavljanje, nego se mora ponavljati. Medjutim, u slučaju seksualnog uznemiravanja možete se zaštiti i posle samo jednog incidenta. U Pravilniku o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu, koji je dostupan na internetu, možete pogledati u članovima 11, 12 i 13 šta se sve podrazumeva pod zlostavljanjem, a šta to nije i pronaći konkretnu situaciju koja vas zanima. Što se tiče načina na koji možete reagovati, pre pokretanja postupka za zaštitu od zlostavljanja zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju treba, ako je to u konkretnom slučaju izvodljivo i moguće, da jasno stavi do znanja licu za koje smatra da vrši zlostavljanje da je njegovo ponašanje neprihvatljivo i da će potražiti zakonsku zaštitu ako takvo ponašanje odmah ne prestane, kako stoji u gorenavedenom pravilniku. Ako se takvo ponašanje nastavi, a zlostavlja vas drugi zaposleni, možete podneti poslodavcu obrazloženi zahtev za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja, pa ako to bude bez uspeha onda možete podneti tužbu sudu. Ako vas zlostavlja poslodavac možete se obratiti i direktno sudu, bez prethodnog pokretanja postupka za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca.