Šef mi je danas rekao da sam lepo građena i da bi voleo da vidi kako izgledam bez odeće, kome da prijavim. Inače radim na određeno.

S obzirom na to da svako obraćanje zaposlenom seksualne prirode predstavlja seksualno uznemiravanje, primenjuje se Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, koji seksualno uznemiravanje kvalifikuje kao oblik zlostavljanja. Ukoliko smatrate da ste izloženi zlostavljanju od strane poslodavca, možete podneti tužbu nadležnom sudu direktno, bez prethodnog postupka posredovanja. Za ostvarivanje zaštite od bilo kog oblika zlostavljanja, ne samo seksualnog uznemiravanja, irelevantno je to što ste zaključili ugovor o radu na određeno vreme, jedino je bitno da po nekom pravnom osnovu učestvujete u radu kod poslodavca (npr. ugovor o radu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o dopunskom radu, ugovor o delu itd.). U sudskom postupku možete zahtevati zabranu ponašanja koje predstavlja zlostavljanje i naknadu materijalne i nematerijalne štete. Dovoljno je da učinite verovatnim da je došlo do zlostavljanja, a na tuženom je da to ospori, tačnije da dokaže da nije bilo ponašanja koje predstavlja seksualno uznemiravanje, odnosno zlostavljanje u smislu ovog zakona.
U slučaju da poslodavac krši Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, novčane kazne se kreću u rasponu od 10.000 do 800.000 dinara. Pored građanskopravne možete ostvariti i krivičnopravnu zaštitu, s obzirom na to da Krivični zakonik predviđa krivično delo polnog uznemiravanja.