Kolega mi govori da sam sporija od ostalih u poslu, da li je to mobbing?

S obzirom da mobing podrazumijeva kontinuirano ponašanje koje je usmjereno na ponižavanje zaposlenog, da bi u ovom slučaju radnja vašeg kolege predstavljala zlostavljanje, neophodno je da Vam se prigovaranje na usporenost u radu dešava u dužem vremenskom periodu, nekada i svakodnevno. Mobing neće postojati ako Vam je kritika upućena samo jednom, već je neophodno da se ponavlja i da ima za cilj izazivanje patnje, povrede dostojanstva, ugleda i ugrožavanja zdravlja kao i ako se preduzima u cilju stvaranja straha i osjećaja inferiornosti kod zaposlenog, kojim se on navodi da da otkaz i otkaže radni ili drugi ugovor. Ukoliko smatrate da radnja vašeg kolege predstavlja mobing, prije svega treba da se konsultujete sa tom osobom u cilju iznalaženja rješenja i skretanja pažnje da je njegovo ponašanje neprimjereno.