Kolege neće da razgovaraju sa mnom, oko posla pričaju, ali ništa više od toga, kada uđem u kancelariju oni zaćute, da li je to mobing, kome mogu da prijavim?

Slučaj koji ste naveli ne potpada pod pojam mobinga, odnosno zlostavljanja na radu. Član 6 Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu definiše mobing, odnosno zlostavljanje na radu kao “svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi od toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor”. S obzirom da Vaše kolege normalno komuniciraju s Vama po pitanju poslovnih tema, a da sporno ponašanje predstavlja to što oni izbegavaju svaku drugu moguću komunikaciju van poslovnog okvira sa Vama, to sporno ponašanje ne bismo mogli podvesti pod član 6 Zakona.
Odbijanje komunikacije vanposlovnog karaktera ne može da dovede do:
– povrede dostojanstva,
– ugleda,
– ličnog i profesionalnog integriteta,
– zdravlja,
– položaja zaposlenog,
– izazivanja straha,
– stvaranja neprijateljskog, ponižavajućeg ili uvredljivog
okruženja,
– pogoršanja uslova rada,
– izolovanja zaposlenog,
– navođenja da zaposleni na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.
Sve ove posledice zahtevaju ponašanje koje se vrši na radu ili u vezi sa radom a samo sporno ponašanje ne predstavlja zlostavljanje. Ne postoji nikakva pravna norma koja nameće obavezu zaposlenima da moraju da razgovaraju o vanposlovnim temama na radu i tokom radnog vremena. Ta norma mogla bi biti druge prirode (moralna, društvena itd.) ali ne i pravne. Ukoliko doživite situaciju koja predstavlja zlostavljanje na radu, u smislu Zakona, imate pravo da ostvarite zaštitu od takvog ponašanja kod poslodavca (čl. 10 st. 2). Takođe, imate pravo da pismenim putem budete upoznati sa zabranom vršenja zlostavljanja i pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca u vezi sa zabranom zlostavljanja (čl. 10 st. 1) od strane poslodavca (čl. 7 st. 1).