Komšija renovira stan i pravi ogromnu buku, da li mogu da ga prijavim?

Vlasnik posebnog dela zgrade ima pravo da svoj posebni deo zgrade menja, odnosno adaptiran u skladu s zakonom, bez zadiranja u posebne delove zgrade drugih vlasnika posebnih delova, zajednice delove zgrade, odnosno samostalne delove zgrade, osim po dobijenom ovlascenju za takve radnje. Radovi se mogu izvoditi isključivo radnim danima u vreme koje nije predvidjeno za odmor i kucni red. Predvidjeno vreme odmora je: Radnim danima od 16-18h, 22-7h. Vikendom od 14-18h, 22-8h. Za vreme odmora je zabranjeno praviti buku i narusavati mir u zgradi. Buka ne sme preci granicnu vrednost indikatora buke u visini od 30 decibela sto je propisano relublickom uredbom. U slucaj krsenja navedenih propisa prijava može da se podnese komunalnoj policiji i komunalnoj inspekciji.