Platio sam izvršitelju sve što je tražio a što sam dugovao Infostanu, i došlo mi je sada još nešto da platim iako sam dobio rešenje o zaključenju izvršenja, da li imaju pravo da traže još nešto, platio sam svu glavnicu i kamatu?

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju član 33 st. 1 propisuje da troškove izvršnog postupka i postupka obezbeđenja prethodno snosi izvršni poverilac. Isti član st. 5 nalaže da troškove postupka u vezi sa određivanjem i sprovođenjem izvršenja konačno snosi dužnik. Član 34 st.1 Zakona o izvršenju i obezbeđenju nalaže da je izvršni dužnik dužan da izvršnom poveriocu, na njegov zahtev naknadi troškove koji su izvršnom poveriocu bili potrebni radi vođenja izvršnog postupka, odnosno postupka obezbeđenja. Učesnik u postupku ima pravo na troškove za radnje koje je preduzeo u cilju zaštite svojih prava. Naknada troškova postupka može da se zahteva najkasnije u roku od 8 dana od okončanja izvršnog postupka,odnosno postupka obezbeđenja, inače se troškovi ne priznaju. Troškovi postupka konačno se utvrđuju rešenjem donetim po službenoj dužnosti, na predlog stranke ili učesnika u postupku. Rešenje kojim su utvrđeni troškovi postupka sprovodi se protiv stranke ili učesnika u postupku, u istom postupku u kom je doneto. Protiv rešenja o naknadi troškova postupka dozvoljen je prigovor. Prigovor se podnosi u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.