Komšija iz stana iznad mog stalno buši zidove i pravi buku, da li mogu nekome da ga prijavim?

Građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi u zgradi ne mogu se izvoditi u vreme odmora, osim ukoliko se ne radi o hitnim intervencijama. Ukoliko Vaš komšija proizvodi buku u vremenu kada je odgovarajućom odlukom Vašeg grada propisan odmor (npr. radnim danima u periodu između 16.00 i 18.00 časova i između 22.00 i 7.00 časova narednog dana, a u danima vikenda u vremenu od 14.00 do 18.00 časova i od 22.00 do 8.00 časova subotom i 10.00 časova nedeljom na osnovu člana 5 Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda) on narušava kućni red. Ukoliko buka premašuje 35 decibela danju i/ili 30 decibela noću, imate pravo da prijavite komšiju komunalnoj miliciji koja je nadležna na osnovu člana 10 Zakona o komunalnoj miliciji. Takođe, ako Vaš komšija obavlja građevinske radove za čije izvođenje je potrebna građevinska dozvola (radovi koji nisu uobičajene popravke i radovi na tekućem održavanju objekta), a on istu ne poseduje, vrši krivično delo građenja bez građevinske dozvole iz člana 219 Krivičnog zakonika. U tom slučaju, možete podneti krivičnu prijavu nadležnom javnom tužiocu, pismenim ili usmenim putem.