Neko je napravio moj lažni profil na instagramu i fejsbuku i postavlja moje slike sa letovanja kada sam bila u kupaćem kostimu, šta da radim?

Poštovana,

u Vašem slučaju radi se o krivičnom delu Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka.Član 145 kaže ,,Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju ili fonogram ličnog karaktera bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži i time osetno zadire u lični život tog lica kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.”Ovo krivično delo goni se po privatnoj tužbi i neophodno je da se obratite odeljenju za visokotehnološki kriminal. Srdačan pozdrav.