Dečko sa kojim nisam nikad bila u vezi i poznajem ga površno, neprestano mi šalje eksplicitne fotografije svog polnog organa, da li mogu da ga prijavim?

Poštovani,

u Vašem slučaju reč je o polnom uznemiravanju budući da član 182a Krivičnog zakonika definiše polno uznemiravanje kao svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Prema stavu 1. ovog člana, ko polno uznemirava drugo lice kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do 6 meseci. Gonjenje možete preduzeti tako što ćete podneti predlog višem javnom tužilaštvu.