Majka mi je poklonila kuću, sada smo se posvađali i kaže da će da me tuži i da traži da joj vratim kuću, ima li pravo na to?

Mogućnost opoziva ugovora o poklonu od strane poklonodavca postoji u sledećim slučajevima:         

1. Nezahvalnost poklonoprimca – Potrebno je da ta nezahvalnost bude određenog stepena. Poklonodavac može opozvati poklon ukoliko poklonoprimac svojim ponašanjem pokaže veliku nezahvalnost, u vidu napada na njegov život, povredu tela ili časti, ili u vidu narušavanja njegove slobode i imovine. Mora se raditi o gruboj nezahvalnosti. Ona postoji u rasponu od krivicnog dela poklonoprimca izvršenog prema poklonodavcu, preko narušavanja slobode ili oštećenja imovine koja ne predstavljaju krivična dela, pa do težeg ogrešenja o neku moralnu dužnost prema poklonodavcu (npr. dužnost pomaganja ili dužnost da prema prilikama zaštiti poklonodavca od napada na njegovu ličnost, čast i ugled, koji vrše treća lica). Ova nezahvalnost od strane poklonoprimca može biti upućena i licima koja su bliska poklonodavcu. Pošto se poklon raskine po ovim okolnostima, poklonodavac stiče pravo na povraćaj datog odnosno ima pravo na povraćaj novčane vrednosti tog predmeta ukoliko ga je poklonodavac otuđio.

2. Nedostatak sredstava za zivot – Nedostatak sredstava za život predstavalja još jedan razlog zbog kojeg poklonodavac može opozvati učinjeni poklon. On to može učiniti ako nema dovoljno sredstava da izdržava sebe ili lica koje je dužan da po zakonu izdržava. Poklonodavac ovo može učiniti ukoliko ne postoje lica koja su dužna da ga izdržavaju, ili ako postoje a nisu to u mogućnosti, zatim da poklonoprimac nije i sam u oskudici, i da je poklon još uvek nalazi u imovini poklonoprimca. Iako ova detaljnija pravila nisu predviđena Srpskim Građanskim zakonikom, ona se nalaze u Austrijskom građanskom zakoniku iz 1812. godine koji se takođe primenjuje u slučaju poklona. Ako je on namerno ili grubom nepažnjom doveo sebe u oskudicu, ovaj uslov nije ispunjen.

3. Razvod – na osnovu čl. 190. st.1. Ako brak prestane razvodom ili poništenjem, uobičajeni pokloni koje su supružnici učinili jedan drugome u toku trajanja zajedničkog života u braku ne vraćaju se. (2) Vraćaju se pokloni čija je vrednost nesrazmerno velika u odnosu na vrednost zajedničke imovine supružnika, a koje su supružnici učinili jedan drugom u toku trajanja zajedničkog života u braku. (3) Pravo na povraćaj poklona nema supružnik ako bi prihvatanje njegovog zahteva za povraćaj poklona predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog supružnika. (4) Pokloni se vraćaju prema stanju u kome su se nalazili u trenutku prestanka zajedničkog života u braku.