Kako da zaključim ugovor o doživotnom izdržavanju?

Za ugovor o doživotnom izdržavanju zakon predviđa strogu formu kao uslov punovažnosti ugovora. Prema članu 195. Zakona o nasleđivanju ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pisanoj formi , pred javnim beležnikom koji ugovor potvrđuje (solemnizuje). Prilikom potvrđivanja (solemnizacije) ugovora javni beležnik je dužan da ugovornike naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i da se njome ne mogu namiriti njegovi nužni naslednici, o čemu stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju. U suprotnom, ugovor je ništav.